14 april 2002 Het TrimardRuiterpad.

De plechtigheid werdt ingericht door het Provinciebestuur in samenwerking met de Gemeentebesturen van Zwevegem en Spiere-Helkijn   In aanwezgheid van een afvaardiging van het Provinciebestuur van West-Vlaanderen. De raad van beheer van
de V.V.V West-Vlaamse Scheldestreek. De raad van beheer van het autonoom
bedrijf Westtour.
De Colleges van Burgemeester en Schepenen van Spiere-Helkijn en Zwevegem.

De ruiterroute (30km) verkent het afwisselende en reliŽfrijke landschap in de zuidoost--
hoek van West-Vlaanderen. Het gebied vormt de waterscheidingslijn tussen het Leie- en
het Scheldebekken.
De alluviale gronden zorgden er van oudsher voor een sterke landbouwbedrijvigheid. Vanop de brede heuvelruggen kunnen paard en ruiter genieten van prachtige panorama's over de Leie-Scheldestreek. Via rustige landwegen leidt de route langs majestueuze hoeven en rijk begroeide akkers. Het ruiterpad loopt vervolgens langs het kanaal Bossuit-Kortrijk en volgt de trimard of bedding van de oude spoorlijn Avelgem-Herseaux.
Ze vormen groene lijnvormige landschapselementen die er het valleigebied doorsnijden.

      Foto huldiging Door de Burgemeester van Zwevegem.